Equip

Les persones de la Fundació ENT que han contribuït a tirar endavant aquest projecte són (per ordre alfabètic):