Taxes

Definició

Les taxes de residus són l’instrument usat majoritàriament per l’Administració Local per a cobrar per la prestació dels serveis de recollida i tractament dels residus. Es regulen a través de les ordenances fiscals, generalment municipals, de manera que tenen una gran variabilitat al llarg del territori i fins i tot entre poblacions veïnes.

Tradicionalment aquestes taxes no depenen de la generació efectiva de residus de cada usuari. Per aquest motiu, no han representat un incentiu per a la seva reducció o recollida selectiva, desaprofitant una oportunitat d’incidir en favor d’aquests objectius. Tanmateix, això també implica que hi ha molt marge d’actuació en aquest camp i que, amb el degut enfocament, poden ser un instrument realment útil.

 

Contingut

En aquest portal està disponible l’estudi sobre l’estat de les taxes de residus a l’estat espanyol per al 2015. L’informe va testificar que l’estudi d’aquestes taxes és encara molt incipient a l’estat espanyol i que era necessari un major seguiment. També va concloure que s’estaven desaprofitant les oportunitats que ens brinden les taxes de residus com a eina d’incidència a favor de la reducció i reciclatge de residus.

També es presenta en aquesta web l’actualització de l’estudi al 2018, amb la mateixa metodologia. La principal conclusió és que no hi ha hagut grans canvis, més enllà d’una petita actualització dels imports, de manera que el seu potencial d’incidència segueix sense ser aprofitat.

Completant aquests dos informes, es presenta un document en el qual s’analitza l’evolució de les taxes de residus entre els dos estudis. Amb l’addició de nous estudis es podrà comprovar la tendència d’aquest instrument i l’adaptació a sistemes més moderns, i estesos en gran part d’Europa, com el pagament per generació.

Aquest web inclou una secció en la qual es descriuen les principals modalitats d’implantació del sistema de pagament per generació.